خدمات ارائه شده توسط واحدهای تحت پوشش        
حوزه ریاست
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
بیمارستان ها

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی دزفول می باشد