خدمات ارائه شده توسط واحدهای تحت پوشش        
حوزه ریاست
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
بیمارستان ها

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی دزفول می باشد